Kendi kendine yardım etmek için yardım sağlamak …

… sosyal hizmetlerimizin temel prensibidir. Uyguladığımız terapilerin yanı sıra size elbette ki günlük yaşamın diğer alanlarında ve ortaya çıkabilecek veya mevcut problemlerde destek vermek istiyoruz.

Sizi diğer konuların yanı sıra aşağıda belirtilen hususlarda destekliyoruz:

  • Yatış sonrası ihtiyaçların karşılanması (örn. ev ekonomisi veya bakım yardımları, yaşadığınız yerdeki danışmanlık birimleri, bakım parası, gün içinde, kısa süreli veya sürekli bakım, resmi başvuruların yapılması)
  • Mesleki durum (örn. mesleki rehabilitasyon, yardımcı donanımlar için başvuruların yapılması, meslek hayatına kademeli geçiş, DRV-birliğinin bir çalışanı ile birlikte rehabilitasyon danışmanlığı)
  • Ekonomik güvence (örn. geçici maaş bağlanması için başvurular, ek ödemeler)
  • Ağır engellilik durumu (örn. ilk başvuru veya revizyon başvurusu, olası engellilik dengeleme ödemelerine ilişkin danışmanlık)
  • Stresle başa çıkma konusunda danışmanlık
(grup çalışması olarak da yapılır)
  • Mobbing
  • Sigarayı bırakma egzersizleri
  • Kendi kendine yardım gruplarına ilişkin bilgiler, yaşadığınız yerdeki danışmanlık birimleri
(örn. borçlu danışmanlığı, emeklilik danışmanlığı)