Güçlü etkili yumuşak terapiler.

Hiç bir ağrı diğeri gibi değildir. Ve hiç kimse ağrıyı başkası gibi algılamaz. Ağrıyla yaşamak isteyip istememek ve buna katlanabilme süresi, kişiden kişiye farklılık gösteren bir karardır. Eğer artık ağrı ile yaşamak istemiyorsanız, sizi daha iyi bir yaşam sürebilmeniz için tüm gücümüzle destekleriz.

Ortopedi servisimizde ortopedinin tüm alanlarından geleneksel tedaviler uygulanmaktadır.

 Ortopedide geleneksel önlemler dendiğinde, vücuda cerrahi bir müdahale uygulanmayan tedavi yaklaşımları anlaşılır. Hasta olarak sizin için bunun anlamı, daha kısa iyileşme süreci, daha az heyecan ve çok daha az risktir. Bizim bireysel tedavilerimizin her zaman birden fazla aşaması vardır: Çünkü hangi önlemin size daha çok yardımcı olacağı, her zaman sizin hastalığınıza ve sizin hissettiklerinize bağlıdır. Böylece bir sonraki tedavi şeklini önermeden önce sizi en az rahatsız eden tedavi olanaklarının tükendiğinden emin oluruz.

Tedavi olanaklarımız ile ilgili genel bir bakış:

  • Özel ortopedik ağrı tedavisi
  • Omurga sendromlarının ve hareket sistemindeki dejeneratif hastalıkların tedavisi
  • Omurga ameliyatlarının tamamlayıcı tedavisi – örn. minimal invazif yöntemler dâhil olmak üzere omurilik diski ameliyatları sonrası, omurilik kanalı genişletme ameliyatları, sabitleme ameliyatları ve düzeltme ameliyatları
  • Artroz tedavisi
  • Her türlü suni eklem implantasyonu ve düzeltme osteotomileri için, özellikle de rotator manşet rekonstrüksiyonları ve subakromial dekompresyonlarda omuz ameliyatları sonrası durum için tamamlayıcı tedaviler
  • Protez oturtulması dâhil ampütasyon sonrası tamamlayıcı tedaviler