Veri koruma beyânı

1. Bir bakışta veri koruma

Genel açıklamalar

Aşağıdaki açıklamalar, web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel bilgileriniz üzerinde ne tür bir işlem yapıldığı hakkında kolayca genel bilgi vermektedir. Kişisel bilgiler, sizinle bizzat ilinti kurulabilecek tüm bilgilerdir. Veri koruma hakkında ayrıntılı bilgi için bu yazının altındaki veri koruma beyânına bakınız.

Web sitemizdeki veri kaydı

Bu web sitesinde veri kaydından kim sorumlu?

Bu web sitesindeki veri işlem, web sitesini işleten tarafından yapılır. Bunun iletişim bilgilerini bu web sitesinin künyesinden öğrenebilirsiniz.

Verilerinizi nasıl işleme alıyoruz?

Verileriniz bir yandan bunları bize bildirmenizle toplanır. Bunlar, örn. bir iletişim formuna girdiğiniz bilgiler olabilir.

Diğer bilgiler web sitesini ziyaret ettiğinizde bilişim sistemimiz tarafından otomatik olarak kaydedilir. Bunlar öncelikle teknik verilerdir (örn. internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfaya giriş saati). Bu veriler, web sitemize girer girmez otomatik olarak kaydedilir.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı, web sitesinin hatasız kullanıma sunulmasını sağlamak için toplanmaktadır. Diğer veriler, kullanıcı tutumunuzu analiz etmek üzere kullanılabilir.

Verilerinize ilişkin haklarınız nelerdir?

Kaydedilmiş olan kişisel bilgilerinizin kökeni, alıcısı ve amacı hakkında her zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahip bulunmaktasınız. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini, bloke edilmesini veya silinmesini isteme hakkına sahip bulunmaktasınız. Buna ilişkin ve veri korumaya ilişkin daha başka sorularınızda her zaman künyede belirtilen adres üzerinden bize başvurabilirsiniz. Ayrıca yetkili denetleme dairesine şikayette bulunabilirsiniz.

 

2. Genel açıklamalar ve zorunlu bilgiler

Veri koruma

Bu sayfayı işletenler, kişisel bilgilerinizin korunması konusunu son derece ciddiye almaktadır. Kişisel bilgilerinizi gizlilik içerisinde, kişisel bilgilerin gizliliğine yönelik yasal mevzuata ve işbu veri koruma beyânına uygun olarak ele almaktayız.

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde çeşitli kişisel bilgiler toplanır. Kişisel bilgiler, sizinle bizzat ilinti kurulabilecek bilgilerdir. İşbu veri koruma beyânı, hangi verileri topladığımızı ve ne için kullandığımızı açıklamaktadır. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıldığını da açıklamaktadır.

İnternetteki veri transferinde (örn. e-posta ile iletişimde) güvenlik eksiklikleri olabileceğine dikkat çekeriz. Verilerin üçüncü tarafların erişimine karşı yüzde yüz korunması mümkün değildir.

Sorumlu merci

Bu web sitesindeki veri işlemden sorumlu merci:

Joachim Stapper-Müer
Eichenweg 3-5
59556 Lippstadt / Bad Waldliesborn

Telefon: +49 (0) 2941 8810
E-Posta: info@reha-klinik-panorama.de

Sorumlu merci, tek başına veya başkalarıyla beraber, kişisel bilgilerin (örn. isim, e-posta adresi vb.) işleme alınma amacı ve yolu hakkında karar veren tüzel veya gerçek kişidir.

Veri işleme verilen onayın iptal edilmesi

Pek çok veri işlem adımı, sadece sizin açık onayınızla mümkündür. Verilen bu onayı her zaman iptal edebilirsiniz. Bunun için bize e-posta ile basit bildirimde bulunmanız yeterlidir. İptale kadar gerçekleşen veri işlemin yasallığı bu iptalden etkilenmez.

Yetkili denetleme dairesine şikayet hakkı

Veri koruma mevzuatına aykırı davranışlarda ilgili kişi yetkili denetleme dairesine şikayette bulunma hakkına sahiptir. Veri koruma mevzuatına ilişkin yetkili denetleme dairesi, şirketimizin merkezinin bulunduğu eyaletin veri koruma sorumlusudur. Veri koruma sorumlularının bir listesi ve bunların iletişim bilgileri şu linkten edinilebilir:https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Veri transferi hakkı

Onayınıza veya bir sözleşmeye dayanarak otomatize biçimde işleme aldığımız verileri kendinize veya üçüncü bir tarafa, yaygın,   makinece okunabilir bir formatta alma hakkına sahip bulunmaktasınız. Verilerin başka bir sorumluya doğrudan transferini istemeniz halinde, bu sadece teknik açıdan mümkün olduğu sürece yapılır.

SSL veya TLS şifreleme

Bu site, güvenlik nedeniyle ve sayfanın işleticisi olarak bize göndereceğiniz sipariş veya başvuru gibi gizli içeriklerin korumalı transferi için SSL veya TLS şifreleme kullanmaktadır. Şifreli bağlantıyı, internet tarayıcınızın adres satırında “http://” yerine “https://” yazmasından ve internet tarayıcısı satırındaki kilit işaretinden anlarsınız.

SSL veya TLS şifreleme etkinleştirilmiş ise bize gönderdiğiniz bilgiler üçüncü taraflarca okunamaz.

Bilgi alma, bloke ettirme, sildirme

Yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde her zaman kaydedilmiş kişisel bilgileriniz, bunların kökeni, alıcısı ve veri işlemin amacı hakkında ücretsiz olarak bilgi alma ve gerekirse bu verileri düzelttirme, bloke ettirme veya sildirme hakkına sahip bulunmaktasınız. Buna ilişkin ve kişisel bilgilere ilişkin daha başka sorularınızda her zaman künyede belirtilen adres üzerinden bize başvurabilirsiniz.

3. Veri koruma sorumlusu

Yasalarla öngörülen veri koruma sorumlusu

Şirketimiz için bir veri koruma sorumlusu atadık.

Nils Vennemeyer
Eichenweg 3-5
59556 Lippstadt / Bad Waldliesborn, Germany

Telefon: +49 (0) 2941 8810
E-Posta: datenschutz@reha-klinik-panorama.de

4. Web sitemizdeki veri kaydı

Tanımlama bilgileri

İnternet sayfaları, kısmen tanımlama bilgileri denilen bilgiler kullanmaktadır. Tanımlama bilgileri, bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez. Tanımlama bilgileri, internet sunumumuzu daha kullanıcı dostu, daha verimli ve daha güvenilir hale getirmeye hizmet etmektedir. Tanımlama bilgileri, bilgisayarınıza yerleştirilen ve internet tarayıcınızın kaydettiği küçük yazı dosyalarıdır.

Bizim kullandığımız tanımlama bilgilerinin çoğu, “oturum tanımlama bilgileridir”. Bunlar, sayfamızdan çıkmanızla beraber otomatikman silinir. Diğer tanımlama bilgileri, siz bunları silene kadar cihazınızda kayıtlı kalır. Bu tanımlama bilgileri, sayfayı bir sonraki ziyaretinizde internet tarayıcınızı tekrar tanımamızı sağlar.

İnternet tarayıcınızı tanımlama bilgilerinin cihaza yerleştirilmesinde size bilgi vereceği şekilde ayarlayabilir ve tanımlama bilgilerine sadece münferit durumlarda izin verebilir,  tanımlama bilgilerini sadece belirli durumlarda veya genel olarak reddedebilir ya da internet tarayıcısını kapatırken tanımlama bilgilerinin otomatikman silinmesini etkinleştirebilirsiniz. Tanımlama bilgilerinin devreden çıkarılması halinde bu web sitesinin işlevselliği sınırlanabilir.

Elektronik iletişim işleminin yapılabilmesi veya belirli, sizin istediğiniz fonksiyonların (örn. alışveriş sepeti fonksiyonu) kullanıma sunulabilmesi için gereken tanımlama bilgileri Genel Veri Koruma Yönergesi madde 6 fıkra 1 bent f uyarınca kaydedilir. Web sitesini işleten, hizmetlerini teknik açıdan kusursuz ve optimize şekilde sunabilmesi için tanımlama bilgilerini haklı olarak kaydetmek durumundadır. Diğer tanımlama bilgileri (örn. sörf tutumunuzun analizine tarayan tanımlama bilgileri) kaydedildiği sürece, bunlar veri koruma beyânında ayrıca belirtilmektedir.

Sunucu günlük kütük dosyaları

Site sunucusu, sizin internet tarayıcınızın bize verdiği bilgileri günlük kütük dosyaları denen dosyalarda otomatik olarak toplar ve kaydeder. Bunlar:

·       İnternet tarayıcısı tipi ve internet tarayıcısı sürümü

·       Kullanılan işletim sistemi

·       Yönlendirici URL

·       Erişim yapan bilgisayarın adı

·       Sunucu başvurusunun saati

·       IP adresi

Bu veriler başka veri kaynaklarıyla birleştirilmez.

Veri işlemin temeli Genel Veri Koruma Yönergesi madde 6 fıkra 1 bent b olup, bu ise, verilerin bir sözleşme ya da sözleşme öncesi önlem gereği işlenmesine izin vermektedir.

İletişim formu

İletişim formu üzerinden bize başvuruda bulunmanız halinde, burada verdiğiniz iletişim bilgileri de dâhil olmak üzere başvuru formundaki bilgileriniz, başvurunuzu işleme almak üzere ve muhtemel sorular için bizde kaydedilir. Bu bilgileri sizin onayınız olmadan başkasına vermemekteyiz.

Böylelikle iletişim formuna girilen bilgilerin işleme alınması sadece onayınıza dayanarak yapılır (Genel Veri Koruma Yönergesi madde 6 fıkra 1 bent a uyarınca). Bu onayı her zaman iptal edebilirsiniz. Bunun için bize e-posta ile basit bildirimde bulunmanız yeterlidir. İptale kadar gerçekleşen veri işlem adımlarının yasallığı bu iptalden etkilenmez.

İletişim formunda verdiğiniz bilgiler, siz bizden bunları silmemizi isteyene, kaydedilmelerine verdiğiniz onayı iptal etmenize veya kaydedilme nedeni ortadan kalkana (örn. başvurunuzun işleme alınması bitene) kadar bizde saklı kalır. Zorunlu yasal mevzuat – özellikle de saklama süreleri – bundan etkilenmez.

5. Eklentiler ve araçlar

Google web yazı tipleri

Bu site, yazı tiplerinin tek tip görünebilmesi açısından Google tarafından kullanıma sunulan web yazı tipleri kullanır. İnternet tarayıcısı, bir sayfaya girildiğinde, yazı ve yazı tiplerinin doğru görünmesi için gereken web yazı tiplerini internet tarayıcısı önbelleğine yükler.

Bu amaçla sizin kullandığınız internet tarayıcısı Google sunucuları ile bağlantı kurmak zorundadır. Google bu sayede sizin IP adresiniz üzerinden bizim web sitemize girildiğini öğrenir. Google web yazı tiplerinin kullanımı, çevrimiçi arzımızın tek tip ve göze hitâp edecek şekilde görünmesi içindir. Bu, Genel Veri Koruma Yönergesi madde 6 fıkra 1 bent f uyarınca haklı bir gerekçedir.

İnternet tarayıcınızın web yazı tiplerini desteklememesi halinde, bilgisayarınız tarafından standart bir yazı kullanılacaktır.

Google web yazı tipleri hakkında ayrıntılı bilgiyi  https://developers.google.com/fonts/faq adresinden ve Google’ın veri koruma beyânından bulabilirsiniz:https://www.google.com/policies/privacy/.